Luxace patell


 

Luxace pately (vykloubení čéšky) je relativně časté onemocnění kolenního kloubu psů. Je typické anatomickými změnami pánevní končetiny, které vedou následně ke změy čéšky do abnormální pozice. Na úvod je nezbytná krátká zmínka o anatomii kolenního kloubu. Patela (čéška) je oválná kost umístěná uvnitř kolenního kloubu, kde je volně skloubená se stehenní kostí   není s ní srostlá. Patela leží ve žlábku ve spodní části stehenní kosti a z obou stran je zajištěna kostními hřebeny, které zabraňují jejímu vykloubení. Shora se na patelu upíná čtyřhlavý stehenní sval, zdola patelární vaz, který končí na hřebeni holenní kosti; celý kloub je obklopen kloubním pouzdrem. Všechny tyto struktury zajišťují fixaci pately v anatomické pozici. To ovšem platí jen v případě, že jsou normálně

 

Stupně luxace

1. stupeň luxace - U psa dochází k vymknutí čéšky při natažení zadní končetiny jen výjimečně a mnohdy si toho majitel nemusí ani povšimnout. Při tomto stupni postižení může, ale nemusí časem dojít k opotřebení kloubu, tzv. artróze. Artrózu způsobí sama čéška, která při ohybu kolene putuje sem a tam a tímto pohybem a třením poškodí chrupavku. Chovatelé a majitelé mnohdy zapomínají, že i tento stupeň luxace je dědičný, a že takto postižený jedinec může svou vadu a dispozice k ní předávat dál na své potomky a to dokonce i ve vyšším stupni.

2. stupeň luxace - Pes poměrně často poskakuje, střídá končetiny a potřepává za pohybu zadními nohami. Těmito protipohyby se instinktivně snaží vrátit patelu na místo. Protože k tomuto jevu dochází velmi pravidelně a často, chrupavka se opotřebí mnohem dřív než u prvního stupně.

3. stupeň luxace - Vymknutá patela se už sama na své místo nevrací, mnohdy musí manuálně pomoci sám majitel či veterinář. V tomto případě k osteoartróze dochází poměrně brzy a včasná operace je nevyhnutelná, protože pes trpí bolestmi a má problémy s pohybem.

4. stupeň luxace - Čéška je permanentně luxovaná, nedá se vrátit zpět ani mechanicky a pes má obrovské potíže s pohybem, který mu způsobuje značnou bolest. Tento stav se dá zmírnit jen operací, která však nikdy nemůže nahradit zdravé koleno a pohyb v plném rozsahu.

 

Klinické příznaky

Klinické příznaky luxace pately jsou poměrně různorodé a samozřejmě závisí na stupni postižení. U 1.stupně luxace se zpravidla nesetkáváme s výraznými příznaky, takže tento stupeň bývá spíše náhodným nálezem při vyšetření u veterinárního lékaře. Pokud se příznaky vyskytnou, jedná se o příležitostné zvednutí postižené končetiny na několik vteřin a následnou normální chůzi. Vyšší stupně luxace pately se už projevují výrazněji – jedná se o kulhání různé intenzity, rotace končetiny ve směru luxace, často pozorujeme pravidelné  nadnášení končetiny, které je mnoha majiteli psů považováno za zcela normální a přitom je to jeden z typických příznaků luxace pately. V těžkých případech, zejména u 4. stupně luxace dochází k deformitě končetiny a pokud j e postižení oboustranné, pes se pohybuje velmi obtížně a není schopen se postavit vzpřímeně na pánevní končetiny. Příznaky pozorované při luxaci pately jsou způsobeny jednak bolestí vyvolanou samotným vykloubením a také omezenou funkčností kolenního kloubu. Problémem při neléčené luxaci je i osteoartróza, vzniklá následkem opakovaného dráždění chrupavky vyklubující čéškou a nerovnoměrné zatížení kolenního kloubu.

Terapie

Poslední a pro majitele postiženého psa nejdůležitější otázkou je léčba tohoto onemocnění. Při lehčím postižení, které není doprovázeno žádnými klinickými příznaky popsanými výše je možná konzervativní léčba, která spočívá v klidovém režimu, u traumatické luxace je možný i fixační obvaz. Z používaných léků je vhodné použití tzv. chondroprotektiv, která omezují vznik osteoartrózy – přípravky s obsahem glukosaminu, chontroitinu, kolagenu a MSM. Pokud pacient s luxací pately vykazuje klinické příznaky je jednoznačně doporučitelné chirurgické řešení. Při operaci luxace pately provádíme zpravidla kombinaci několika operačních technik, které mají za úkol fixovat čéšku v normální pozici a navrátit anatomické poměry v kolenním kloubu co nejblíže optimálnímu stavu. S případnou operací není nutné vyčkávat do dospělosti, naopak těžší stupně luxace je vhodnější operovat co nejdříve jako prevenci vzniku závažných deformit.

 

 

 

 

Luxating Patella's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Look closely, you can see the kneecap on the left leg slid to the inside of the leg 

and the knee on the right with the kneecap (patella) located in the center of the joint.

 

Here I hope to shed some light on what are luxating patella's. The patella's are located on the back legs of the dog, in the knee  joint, of course they are located on both hind legs. Luxating patella are the most common reason for lameness in small dogs.  The knee cap strays out of joint, causing pain and instability that will lead to arthritis.

 

A normal positioned patella slides up and down in the groove at the bottom of the lemur (the large leg bone).

 

 

If the groove is to shallow or if the ligaments that support the patella are improperly aligned, the patella wanders out of place.  In the majority of all cases, the patella (knee cap) slides to the inside of the leg - called a medial luxation.  When the patella is displaced, it damages the cartilage and causing inflammation and ultimately osteoarthritis. Dogs with patella luxation (PL) exhibit varying degrees of lameness.

 

Veterinarians diagnose patella luxation (PL) by performing a orthopedic exam,

 

this can be performed by your regular veterinarian.. They determine if the patella is in or out of the groove and whether it is freely mobile.   With this information they assign a  grade to the disorder. The veterinarian assign a grade from 1 to 4.

 

 

In grade 1 PL, there is just enough looseness in the fibrous tissues surrounding the joint  to allow the patella to be pushed out of  the groove.  When released, the patella quickly  goes back into joint. In grade 2 PL, is similar to grade 1, except that if pushed out of the groove, it stays luxated. In grade 3 PL, the patella's resting position is out of the groove.  It prefers to stay there and  although it can be pushed into the groove it quickly returns to the out of joint  position. In grade 4 PL, this is the most serious form of patella luxation.  The patella is permanently out of the groove, it can be pushed into place but will not stay there. Dogs with patella luxation may have one knee that is normal and the other a grade 3.  In fact  it is not uncommon for one knee to be worse than the other and that is why many dogs limp only on one leg.  If both knees are affected then the dog cannot limp since both knees are sore.   This dog will have difficulty running or jumping properly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP