9.06.2010 - podstoupila Touchstar Apple Pie vyšetření na Luxaci Pately s negativním výsledkem - PL 0/0.

9.06.2010 - was Touchstar Apple Pie checked for Luxating Pattelas with the result of PL 0/0.


TOP