10.05.2010 - podstoupila NIXI vyšetření na Luxaci Pately s negativním výsledkem - PL 0/0.

10.05.2010 - was NIXI checked for Luxating Pattelas with the result of PL 0/0.


TOP