Expression of V.Gogh Bohemian Touch „ZABI“

100 % full Australian Blood line

( Inbreeding on „Milano“ )

TITELS: Junior Champion CZ, Club Young WInner 2013, Winner of 64th Club show, BIS III 64th CLub Show, Young Derby Winner, Ex.1,3x CAJC CZ, CAJC SK, BOJ

Waiting / Čekatel:

Health Tests / Zdravotní vyšetření: PLL CLEAR (luxace oční čočky), BAER-oboustranně slyšící, DKK 0/0 (RTG kyčle, lokty, lopatky bez nálezu)

Date of Birth/ Datum Narození: 25.6.2012

Sex/ Pohlaví: MALE / PES

Size / Výška: 30 cm (měřeno p. Tichá, Klatovy 2013)

Teath / Zuby: Fullmouth incl.2xM3 (correct bite) / Plnochrupý včetně 2xM3(správný skus)

Parents / Rodiče: MultichCh, European Winner TouchStar Van Gogh x MultiCh. TouchStar Apple Pie

 

 

 

 

Personality Description / Popis Charakteru:

Zabin je náš rarach, je až neuvěřitelnou kopií svého otce i svou povahou. Své jméno získal, protože ještě neuměl pořádně chodit, ale už si uměl prosadit svou. Když padne devátá večer odkráčí si spát a má vlastní nastavenou večerku. Taky je hrozně upovídaný, z každého průšvihu se snaží vypovídat a nebo nadává ostatním ve smečce, je to náš lump a kašpárek v jednom. I přes jeho dominantní povahu nevyvolává konflikty, má rád řád a když má pocit, že dlouho nedostal pohlazení, umí si pro něj dojít a zkrátka si ho nenuceně získat, protože se mu nedá odolat, když nahodí svůj neodolatelný pohled.
Zabi je pro mě pes mého splněného a snového vrhu, po otci, který není pro chovatele k dispozici. Je prochovaný na Milána z jedné z nejvýznamnějších stanic ve světě. Milano ukázal mnohokrát na svých potomcích svůj potenciál a že má chovatelství rozhodně co dát a dal. V pozadí Zabiho rodokmenu stojí silná trojka sourozenců Era, Erus, Fox, kteří ve své době velmi zvedli úroveň našeho plemene ať převážně ve Skandinávii nebo Fox v uznávané francouzské stanici Mayoland, kde věřím působí do dnes.
Já osobně věřím v jeho potenciál, pro kvalitu předků, pro jeho prochovanost, pro zdravotní vyšetření, které má on, jeho sourozenci a téměř všichni předci až do 5té generace na oči a pately. Přesto nebude Zabi nikdy k dispozici velkým chovatelským stanicím, jeho krve se vážím, je to pro mě radost a potěšení, nikoliv zdroj příjmu a je to moje vlastní volba a filozofie, kterou jsem si vybrala.

Zabin is our crazy lovely boy. He´s got from his beautiful father not only look, but a lot from his personality either. He got his name as I remember time, when he could not walk properly as was in baby age, but he knew how to be boss of all. When every day comes 9pm, he walks to sleep as a great old clock´s. It's also very talkative, from every trouble trying to testify or swear, it's our scoundrel and the joker in one. Over his strong character does not cause conflicts, loves rules and fun. When he feels did not get a long time cuddle, is just directly going get it, and always wins because is impossible to resist his special look.
Zabi is for me a dog from my dream litter. As I love so much the father and his inbreeding on Milano, for me one of the most important stations in his time. Milano has shown many times on his progeny the breeding potential. In the background is a strong family with the famous three Era, Erus, Fox, which at their time moved the level of our breed mainly in Scandinavia or Fox in so well known kennel in France, Mayoland.
I personally believe in his potential, the quality of pedigree, for his inbreeding, for medical examination, which he has, his siblings and almost all family until 5th generation (eyes and patella). Over all, Zabi is limited for cover, he is not for a big kennels, his blood line is so special to me and I am so thankful to TouchStar for this chance. Breeding is joy and pleasure to me, not a source of income and it is my own choice and philosophy, which I chose.

TOP