1.1.2011 První Novoroční procházka / The first walk in 2011

Nový rok jsme začali naší oblíbenou procházkou. Přesto bych se ráda malinko ohlédla zpět a shrnula, co vše nám minulý rok přinesl. Na konci roku 2009 začal můj nejkrásnější dáreček v podobě malé ďáblice Apple , která se s námi okamžitě sžila a splnila všechna má očekávání. V polovině roku 2010 nám naši psí rodinu rozšířil další člen a to roztomilý Vito (TouchStar Donald Duck). Naše Fatynka nám dala první štěňátka. Rovněž jsme začali základy agility a zúčastnili se spousty výstav u nás i v zahraničí. Veškeré výsledky jsou aktualizovány u jednotlivých záložek se jmény našich psů v sekci „Výstavy“. “. Ale jedním z nejdůležitějších skutečností, které mi tento rok přinesl jsou naši přátelé, které jsme díky našim psům poznali. Lidé, kteří mají stejnou vášeň, lásku, chuť, cíl a schopnost sdílet a chápat nadšení pro plemeno těchto malých psů s obrovskou duší. Dnes už si bez nich svůj život neumím a ani nechci představit, každý z našich psů je obrovskou a výjimečnou osobností, přestože od člověka žádají tak málo, jsou ochotni nám toho tolik dát. Já si velmi přeji, aby nejen tento rok, ale každý další přinesl těmto rošťákům výhled na tu nejlepší možnou, zdravou a šťastnou budoucnost.

 

 

* Konec roku jsme zakončili milou návštěvou v chov. stanici Od Bobří řeky, děkujeme Martině, Bobovi a smečce za krásně strávený čas:o)

We started New Year with our favorite walk:o). I would like to have a little see back and recapitulate, what last year brought to us. My best present in end of 2009 started with little cute rascal Apple, which absolutely fit to us and made come true all my expectation. In half of 2010 we welcomed a new member of our dog’s family, lovely VITO (TouchStar Donald Duck). Our Faty gave us our first litter. We started train agility and enjoyed many shows home and abroad as well. All our show results are updated by each name of our dogs in section „Shows“. BUT, one of the most important thinks, what we got from last year are our friends, which we had chance to met thanks to our dogs. People, which has the same priority, love, mind, goal and are able to share with us the same passion for this small dogs with a big heart. In this time, I couldn’t even imagine my life without our dogs, each of them is so special character, for all that they expect from us so little and they are always prepared give us much more. I really wish for all following years, that each of the years could bring to this small rascal dogs a view of the best, healthy and happy future.

*We have enjoyed the end of the Year by lovely visit in kennel Od Bobri reky, thank you for nice time to Martina, Bob and them dogs:o))

31.12.2010 Krásný Nový rok všem / Happy New Year to all

Ráda bych všem našim přátelům, příznivcům, příbuzným, odchovům, ale i těm, kteří nám ne vždy přejí to nejlepší popřála do Nového roku hlavně zdraví, pohodu, štěstí a spokojenost. / I would like to wish to all our friends just the best for a New Year !

Naši pejskové posílají pár pozdravů ze zimní Prahy:o) / Some greetings from our dogs from winter Prague:o).


4.-5.12. 2010 - International show Wels (Austria)

Naší poslední výstavou tohoto roku byla rakouská výstava ve Welsu, cesta byla opět v náročném sněhovém počasí. Ani v nejmenším jsem neočekávala krásné překvapení, které mi připravili Apple a Vito v podobě získání cenného ocenění oba dva dny - BOB:o).

Our last show of this year was in Austria – Wels, the way there wasn´t again so easy in snowing weather. I didn’t expect so lovely surprise, which I got from Apple and Vito in a form of gain a BOB title both days:o).

 


 

 

 

Saturday Internat. Show Wels (Austria) - judge Robert Blümel (A)

Touchstar Orinoco - Ex.1, CAC,CACIB (champion class)

Touchstar Donald Duck - Ex.1, CAJC, best young (young class)

Touchstar Apple Pie - Ex.1, CAC, CACIB, BOB (intermed. class)

 

Sunday Internat. Show Wels (Austria) – judge Erwin Deutscher (A)

 

Touchstar Orinoco - Ex.2, RCAC (open class)

 

Touchstar Donald Duck -Ex.1, CAJC, BOB (young class)

 

Touchstar Apple Pie - Ex.1, CAC (intermed. class)

 

28.11. 2010 - A Pictures from Alaska AMY Bohemian Touch

Dnes jsme dostali pozdrav a fotečky Amy z vrhu „A“ – Faty a Macek. Majitelé z ní mají radost, Amy vypadá velmi spokojené a to jsou ty nejkrásnější zprávičky, které může člověk od svých odchovů dostat:o)

Today we got greetings and some pictures from Amy, litter „A“ – Faty and Mack. The owners  enjoys her so much, Amy looks happy with them and those news is the best, what I can get from our litters:o))


 

27.-28.11. 2010 - International show Budapest (Hungaria)

Vyrazili jsme na mezinárodní a klubovou výstavu do Budapešti v Maďarsku. Ledové a sněhové počasí nám sice cestu moc neusnadnilo, ale díky milé společnosti Katky, Eli a našich psích zlatíček jsme si tento čas nakonec užili:o))

Vito je Junior šampión krásy Maďarska a Klubový šampión mladých:o)))

We went to Budapest for an International and club show. The cold and snowing weather didn´t give us an easiest way , but thanks to lovely company of Katka, Eli and our lovely dogs this time was finaly so nice:o)

Vito is Hunarian junior Champion and Hungarian young club champion:o)))

 

 

 

Saturday Internat. show - judge Petik Zsuzsanna (H)

Touchstar Orinoco - Ex.1, CAC,CACIB (open class)

Touchstar Donald Duck - Ex.1, CAJC  (young class)

Touchstar Apple Pie - Ex.1, CAC (intermed. class)

 

Saturday  Club Show – judge Dusan Paunovic (Ch)

 

Touchstar Orinoco - Ex.1, CAC (open class)

 

Touchstar Donald Duck -Ex.1, CAJC, Young club champion (young class)

 

Touchstar Apple Pie - Ex.1, CAC (intermed. class)

 

Sunday Internat. show - judge Maria-Luise Doppelreiter (A)

Touchstar Orinoco - Ex.1, CAC,  (open class)

 

Touchstar Donald Duck - Ex.1, CAJC (young class)

 

Touchstar Apple Pie - Ex.1, CAC (intermed. class)

 

19.-21.11. 2010 - 3 days Show Nitra (SK) (International, Club show)

Zůčastnili jsme se třídenní výstavy na Slovensku v Nitře. Díky spoustě přátel a milých lidí kolem výstavního kruhu jsme si tyto dny velmi užili, ještě jednou jim všem moc děkuji za milou společnost a úžasnou atmosféru:o)).

We attend to a three days show in Slovakia – Nitra. Thanks to many nice friends around the ring we have enjoyed this days so much, thank you to all of them once more:o)).


 

 

20. SK Club show - Friday - Pátek ( judge: Supronowicz Malgorzata - Pl )

Touchstar Orinoco - Ex.1, CAC, Club champion SK (open class)

Touchstar Donald Duck - Ex.2 (young class)

Touchstar Apple Pie - Ex.3 (young class)

 

Internat. Show – Saturday -Sobota: (rozh. Szalai František - Sk)

 

Touchstar Orinoco - Ex.1, CAC (open class)

 

Touchstar Donald Duck - Ex.2 (young class)

 

Touchstar Apple Pie - Ex.1, CAC, r. CACIB (intermed. class)

 

 

Internat. Show - Sunday -Neděle: (rozh. Swieton Magdalena - Pl)

 

Touchstar Orinoco - Ex.1, CAC, r.CACIB (open class)

 

Touchstar Donald Duck - Ex.2 (young class)

 

Touchstar Apple Pie - Ex.1, CAJc (young class) = Jch. of Slovakia

 

*Nikol, Anničce a Áje děkuji za fotky.

 

 

 

31.10.2010 Neděle/ Sunday - Hlídání Fatynčina syna – Babysitting of Faty´s soon


Tento víkend jsme hlídali syna naší Fatynky  a Macka  - Artika ( z vrhu A), je to ještě prcek s mou milou povahou a velmi nás překvapil svou poslušností na procházkách, je to skvělá práce jeho páníčků!

We babysit the son of our Faty and Mack this weekend – Art ( „A“ litter) is still so little boy with lovely personality. He surprised us with his nice behavior on walks we took together, great job of his family!

 

24.10.2010 Neděle/ Sunday

TouchStar Orinoco (Dylen)


Moc ráda bych u nás přivítala Dylena, který nám v ČR nějakou dobu bude dělat společnost doma i na výstavách. Je to krásný, milý, velmi  charakterní  a vychovaný pes, je pro mě velkým potěším, že je u nás, za takto obrovskou důvěru děkuji Francesce a Mauriziovi ! Také jim moc děkuji za krásný víkend s nimi a lekci italštiny:o)))

 

I would love to welcome Dylan in CR, we will join his company for a while in our home and on some shows. Dylan is a beautiful, lovely and very character, great behaving dog. It is just pleasure to have him here, for this so big trust I do thank you to Francesca and Maurizio ! Thank you to them for nice weekend and lovely lesson of italian language:o))

 

 

9.10.2010 Sobota/ Saturday

Mezinárodní výstava České Budějovice ( 34 jacks, judge  S.Bučko – SK) – International show Ceske Budejovice


Tato výstava završila výstavní sezónu tohoto roku v ČR. 24. dubna jsme zrovna v Českých Budějovicích začali s Apple naši výstavní dráhu a dnes jsme zde tento rok také završili. Apple se zúčastnila většiny výstav  v ČR a po celou dobu vždy ve svých třídách dokázala získat to nejvyšší umístění s tituly v počtu 10 x Výborná 1, 6x CAJC a 4x CAC.

Vito zde svou kariéru  začal ve třídě mladých, jako nejmladší jedinec třídy ve věku 9 měsíců si vedl velmi šikovně, uvidíme co nám příští rok přinese:o)) Jsem na naše psy velmi pyšná. Musím však napsat, že ani získané tituly nedělají z majitelů psů „Chovatele“,  jsou až pomyslnou třešničkou na dortu. Bez pořádného zázemí, obětavosti,  skromnosti, lásky, charakteru, zásadovosti, férového jednání , slušného chování vůči psům i lidem,   kvalitního původu s genetickým potenciálem…..a v neposlední řadě prezentace vlastních odchovů. Jen člověk těchto kvalit a zásad je pro mě chovatel, který dokáže přispět k budoucnosti plemene Jack Russell Teriéru, dělat mu čest a obohacovat těmito úžasnými psy nejen sebe a nové majitele:o))Pro mě stále tímto vzorem zůstává chovatelská stanice TouchStar Francescy a Maurizia.

Apple - open class, EX.1, CAC, r.CACIB

Vito- first time young class, Ex.2

This show has closed the show season of year 2010 in Czech Republic. We have started the show road with our Apple just here on 24. April 2010 as well as we finished here the CZ season. Apple took a part of most of the 2010 shows in CZ and during this time she has always won the highest  appreciation inlc.titel within her class in number of 10 x Excellent 1, 6x CAJC and 4x CAC. Vito as well started his season here in a young class. As the youngest in age of 9 months did very well, will see what next year will show to us:o) I am very very proud to our dogs !

For all that the gained titles didn´t do from the dog owners the „Breeder“, it is just the imaginary Cherry on the Cake (as we call in our Country:o))). Without the right background, self-sacrifice, modesty, love, character, consistence, fair dealing, fair play to the dogs as to the people, Quality Pedigree with the right genetic potential….and  last but not least the presentation of own litters. Just a person of this quality and guides is for me The „Breeder“, who could relieve to the future of Jack Russell Terrier to please not only them self’s and new happy owners with this amazing dogs…:o))

For me with my full respect are big Breeders Francesca and Maurizio TouchStar Kennel.

1.10.2010 Pátek / Friday

Evropská výstava - European Dog Show in Slovenia Celje , Judge:Mr.Jungblot(D) ,(87 JRT)


Na Evropské výstavě jsme nemohli chybět.  Opravdu se tam ukázalo spoustu nádherných psů.  Já  jsem se velmi těšila na Francescu s Mauriziem, jejich psy, kterým jsem držela palce a také úžasnou cestu plnou zážitků ve společnosti Lízy a Katky, se kterými se člověk zkrátka nenudí .  Jsou to perfektní přátelé do pohody i nepohody, jelikož naše cesta nebyla ve všech momentech ideální, ale díky nim jsme si i tohle dokázali užít:o))) Rozhodčí byl velmi přísný a striktní, psy nějak nekomentoval, jen si vybíral z prvních 4 a ostatní odcházeli s VD. Veškeré zastoupení  z ČR však odcházeli s pěknými výsledky:o)  A samozřejmě TouchStar Van GOGH – CACIB, BOB, Viva la Vida –CACIB, sestra Vita Daikiri VN1 – moc moc gratuluji !!! Tohle vítězství je zasloužené a svědčí o spoustě let tvrdé práce, trpělivosti, obětavosti , vášni a lásce k tomuto plemeni.

Apple - Ex.4, Intermed. Class

Vito- P, Puppy Class

We couldn´t miss the European dog show. There has shown many beautiful dogs from many countries. I was very excited to meet Francesca and Maurizio with them dogs, which I have crossed all my fingers.  I have also join so exciting trip with Liza and Katka all the time, even our trip wasn’t easy going all the time, They was just fantastic and thanks to them those difficult moments became so easy, so They are the right friends as for fun as for the troubles’))) The judge was especially strict, didn’t comment the dogs and picked just first 4, others left the ring with a VG. All the representation from CR did very well there:o))) !! And of course the TouchStar Van GOGH – CACIB, BOB !!! Viva La Vida-CACIB  and Vito´s sister Daiquiri VP1, so absolute deserved success showing a lot of year hard work, patience, self-sacrifice, passion and love for this breed !! Congratulations !!!!!!!!!!!

26.09.2010 Neděle / Sunday - Klubová výstava Tulln-Rakousko - Club show Tulln – Austria (16 jacks, judge Susanne Kaurek –A)

Výstava byla velmi přísná, rozhodčí p. Kaurek je poradce chovů pro Parsony a tak si každého velmi pečlivě prohlížela. Otec našich štěňátek vrhu "A" Macek si opět odnesl titul a to Ex.1, CAC, Klubový vítěz Rakouska:o)) a my mu spolu s paničkou blahopřejeme.

Vito - Puppy Class, VP without order

Apple- Young Class, Ex.1, CAJC (6 in class)

The show was very stiff, Mrs. Kaurek is the konsultant of Parsons in Austria and took the right time for an each dog. The father of our litte "A" Macek again gained a title, this time Ex.1, CAC Club champion of Austria:o)) congratulations to him and Katka:o))

25.09.2010 Sobota / Saturday

Výstava Brno - National Show in Brno CZ (18 jacks, Mrs.A. Auerbach-CZ)

Brněnská výstava  nám velmi rychle utíkala, jelikož se přihlásilo jen 18 jacků. Zúčastnili jsme se závěrečných soutěží, které jsme si velmi užili. Jedda dnes získala dalšího BOBa:o)

Vito - Puppy Class, VP 1

Apple- Intermed. Class, Ex.1, CAC,  (1 in class)

The show in Brno was very short as the entry of 18 jacks. We have attend the final show, which we have joint a lot. Jedda won her another BOB today:o))

 

18.9.2010 Sobota / Saturday

1.Klubová výstava JRT a PRT Lysá nad Labem - 1.Club show Lysa nad Labem (CZ) – 91 jacks !!!, judge: Tiina Taulos (FIN)

První Klubová výstava jen pro JRT a PRT, kterou zorganizovala Katka Josková-Rovenská  (kde pomáhala cela rodina a přátelé:o))) byla jedním slovem zkrátka SKVĚLÁ a já všem za sebe moc děkuji !! Výstavu jsme si náramně užili, bylo tam spoustu nádherných cen a dárečků pro všechny, výborná organizace a příjemná atmosféra lidí a mě blízkých koní:o))) Paní rozhodčí byla sice velmi přísná, ale bez objektivního, férového a přísného hodnocení  by mohla být budoucnost tohoto plemene pochybná a o to víc v ČR.   Už se moc těším na další ročník:o)))

Vito - VN2, VP2 (9 in class, judge: A. Auerbach-CZ)

Apple - Ex.1, CAJC, BEST Young (young  class 10 females, judge: Tiina Taulos- FIN)

Apple and Vito - Nejlepší pár, BEST COUPLE (3 páry /3 couples)

The first Club show just for JRT and PRT, which organized Katka Joskova-Rovenska (including all her family and some friends) :o)) was just FANTASTIC and I am very thankful to all them!!! We have joint the show so much, many nice prices and presents to each participant, great organization a lovely atmosphere full of nice people and horses:o)) The Judge was very strict, but without objective, fair and strict judgment would be the future of jacks precarious especially in CZ.  I am very excited for second show next year :o))))

 

 

 

 

 

Za fotky děkuji paní Romaně Radové

11.9.2010 Sobota / Saturday

Klubová výstava - Club show CZ – 49 jacks, judge Olga Dolejší

Klubová výstava je důležitá výstava pořádaná KCHT jen 1x za rok. V sobotu nám mimo výsledků udělalo radost také krásné slunečné počasí:o)) Tatínek vrhu A Macek vyhrál svou třídu ve velké konkurenci Keysteel Puma Rags a Hawkwsbury JR Puma Rags. (Bohužel nemáme žádné fotky a tak přikládáme obrázek z povystavního řádění:o))

Apple - Ex.1, CACopen class 9 females

Vito - dorost, VN 1VP 1 (5 in class)

TClub show is important show, organizes ones in every year. We was nicely surprised with nice results as with very nice sunny weather:o)) The father of our litter A Macek won his class in so big competition of Keysteel Puma Rags a Hawkesbury JR Puma Rags.

10.9.2010 Pátek / Friday

Acapulco NELLA Bohemian Touch

A také naše poslední  Nelinka našla dnes svůj nový domov.  Jsem si jistá, že ve své nové rodině bude velmi spokojená , dostala obrovskou spoustu dárečku a vím, že ani pořádná dávka pozornosti a lásky ji nikdy scházet nebude.  I jí spolu s jejími páníčky přejeme do budoucna jen to nejlepší.

Our last girl Nelinka also fined her new home. I am sure, she would be very happy in her new family, she got a so many nice presents and I am sure she will never miss there enough attention and love. We wish either to her and her new family just all the best.

10.9.2010 Pátek / Friday

Alaska AMY Bohemian Touch

Dnes do nového domova odešla také Amy, jediná s nadílkou hladké srsti, povahou raracha a nádherným výrazem. Její páníčkové si ji vybrali už v týdnu jejího života a moc se na ni těšili, tak pevně věřím, že splní jejich očekávání a čeká je spokojená společná budoucnost:o))

Today has left our home also Amy, only one with a smooth tan, rascal personality and a beautiful face. Her new family has chosen her one week after born and was very excited about her. I fully believe, that Amy will make them happy and they would have a nice future together :o))

6.9.2010 Pondělí / Monday

Armani ART Bohemian Touch

Dnes do nového domova odešel  také Artík, jediný pejsek z vrhu, největší mazel a opravdový charakter :o) Stejně jako Jessica se těší z budoucnosti ve skvělé rodině se spoustou pozornosti, lásky a aktivit.  Věřím, že je spolu čeká spoustu krásných zážitků, za to celé rodině děkujeme a přejeme do budoucna jen to nejlepší:o))  Budeme se těšit na novinky i fotky.

Today has left our home only one male Art, the biggest cuddly puppy with a real character :o)As same as for Jessica it seems for him a great future of his lovely new family with a lots of attention, love and activity. I believe there is a many nice experiences waiting for them, we are very thankful to his new family for all that and wish them all the best :o)We also look forward for any future news and pictures.

 

3.9.2010 Pátek/ Friday

Alabama JESSICA Bohemian Touch

Dnes nám do nového domova odešel první prcek a to milá Jessica, je nám po ní smutno, ale jsem si jistá, že v nové rodině bude mít ten nejlepší nový domov, se skvělou rodinou a spoustou lásky, my jim za to děkujeme :o) ! Jim i Jessice přejeme jen to nejlepší ať jim je naše holčička potěšením  a psím přítelem co nejdéle.

Today has left our first smallest one to a new home – lovely Jessica, we miss her, but I am sure, she find the best home full of love in a new familiy and we thank you to them for that:o) ! We wish them and to our small girl just the best.

30.08.2010  Pondělí / Monday

Štěnátka - The Puppies NEWS

Prckové jsou již čipovaní, 3x odčervení, očkovaní s Pasy a od konce týdne budou pomalu odcházet do nových domovů ke svým novým rodinám.

K zadání je poslední fenečka Acapulco NELLA - Nela je temperamentí fenka, ničeho se jen tak nezalekne, u všech lumpáren se objevuje první nebo hned za svou sestrou Amy :o), přesto je velmi milá, ráda se mazlí a je velmi vděčná za jakoukoliv pozornost. Nela je čtvercového rámce s moc pěkným pohybem a velmi pěkně neseným ocáskem. V případě zájmu je nezávazná návštěva vítána.

Minulý týden jsme měli spoustu návštěv nejen budoucích paníčků, ale také přátel, kteří se podíleli na asociaci našich prcků, aby byli pro budoucí život připraveni co nejlépe a my jim za to moc DĚKUJEME, nesmíme zapomenout ani na kokršpanělku Dášu :o)))

The Puppies are already chipped, 3x wormed, vaccinated including Passports and from the end of this week will start slowly live our family in to them new own families. One last female Acapulco NELLA is still AVAILABLE - Nela is temperament sweet female with a strong personality. Mostly is everywhere first, especially when goes about some rascality :o)) over all is very cute and lovely. Nella is in square skeleton with a very nice move and very well carried tail.

Last week was very busy and full of visit not only by the future owners, but also by our friends, which took a part of the association of our smallest ones, to get them the best preparation for the future life. So I do THANK YOU so so much to all my friends and to one sweet cocker spaniel lady Dasa :o))

 

Za fotky děkuji paní Romaně Radové

28.08.2010  Sobota / Saturday

Výstava MB - Internat. Show Mlada Boleslav (45 jacks, judge M. Vaclavik-CZ)

Počasí na výstavě bylo hrozné, deštivé, sychravé, studené....přesto jsem více než na výsledky pyšná na to, jak to Apple a Vito zvládli. Apple sice vadila mokrá tráva a krtince, zvedala v ní nohy jako čáp :o)), ale přesto se předvedla velmi pěkně. Vito je stále ještě dorostenec a tak v předvedení předvedl velký kus svého temperamentu a radosti ze života místo ukázněné výstavní poslušnosti, i za to však sklidil velkou pochvalu. BOBa získal náš favorit a tatínek našeho vrhu A - Macek (Ch. Foxscott Makingmymark). Kdyby se nejlépe hodnotilo předvedení, musím uznat, že tak úžasný temperament spojený s disciplínou a radostí jaké předvedla Jedda ....bylo úžasné se na to dívat. Spousta psů má své vystavování naučené a zkoordinované se svými paníčky, ale u Jeddy jsem skutečně viděla její vlastní chuť, její osobnost  a její radost nezávislou na jakémkoliv nácviku.

Apple - mezitřída, Výborná 1, CAC  / Intermed. class, Ex.1, CAC  ( 7 in class)

Vito - dorost, VN 2 / Puppy class VP2 (4 in class)

The weather on the show was very windy and cold...over all I am most proud to the show behavior of Apple and Vito as the results. Apple didn’t like the wet grass and tumps, she´s been holding up her feet as a store:o)), but she did show so well and nicely. Vito is still in a puppy class and he did show mostly his own temperament and life energy, the show behavior needs some time for us, but after all he was so great and was given an appreciation :o) BOB won our favorite and a father of our litter A - Macek (Ch. Foxscott Makingmymark). I have to say, that the show behavior of Jedda (owner Katka Joskova-Rovenska) did touch me, it is a pleasure watch this female, which does everything from heart, with own temperament and pleasure without showing of independence in any special training.

 

TOP